Distanční výuka

Zveřejněno: 2020-12-03 08:32:23

Vážené studentky a studenti,

v zájmu zajištění bezproblémové návaznosti hodin či bloků výuky a také s ohledem na další skutečnosti (např. počty zapsaných studentů v některých předmětech a prevence zvýšené mobility) probíhá výuka na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání i nadále (pouze) distanční formou.