Studenti ZŠ-SŠ-VŠ společně pomáhají Ukrajině


Studenti tří typů škol se spojili, aby společně připravili materiální pomoc určenou lidem sužovaným válkou na Ukrajině. Sbírku organizuje Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty UK ve spolupráci se Střední odbornou školou pro administrativu Evropské unie, Praha 9 a Základní školou Louny, Přemyslovců 2209. Tato forma solidarity ukazuje, že žáci a studenti různého věku a z různých škol jsou v případě potřeby schopni koordinovaně spolupracovat a že i v těžkých chvílích může vzdělávání lidi spojovat. Idea humanity a demokratických hodnot je tak opět aktuální. Tuto formu spolupráce považujeme za důležitou, protože právě díky tomuto nestandardnímu propojení se rozvíjí důležité kompetence pro soužití v demokratické společnosti. Jako poděkování za humanitární pomoc pozve Katedra andragogiky a managementu vzdělávání vybrané žáky na exkurzi Univerzity Karlovy, včetně Karolina, kterou zorganizuje v dubnu 2022.