Přijímací řízení do ak. roku 2022/2023.

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023.
Přihlášku je možné podat on-line do 28. 2. 2023 (23:59:59). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 28. 2. 2023 je v pořádku.
Obecné informace: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1478.html


Školský managementhttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28345

Ukázka přijímacího testu


Andragogika a management vzdělávání (prezenční studium)https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28953
Andragogika a management vzdělávání (kombinované studium)https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28954

Ukázka přijímacího testu