Přijímací řízení do ak. roku 2023/2024.

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024.
Přihlášku je možné podat on-line do 29. 2. 2024 (23:59:59) (web) . Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 29. 2. 2024 je v pořádku.
Obecné informace: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1478.html


Školský managementhttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30556

Andragogika a management vzdělávání (prezenční studium)https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30563
Andragogika a management vzdělávání (kombinované studium)https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30566