Mezinárodní vědecká konferenceVzdělávání dospělých 2017 – v době rezonujících společenských změn

Adult Education 2017 – in times of resonant social changes (IAEC 2017)

Program konference
Vědecký výbor
Publication – Proceedings Adult Education 2017