Přípravné kurzy k příjímacím zkouškám na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání (2022/2023)Přípravný kurz: Školský management

Vážení uchazeči o studium ve studijním programu Školský management, děkujeme za váš zájem studovat na naší fakultě.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK v tomto roce otevírá v distanční formě přípravný kurz k přijímací zkoušce v tomto programu.

Termín konání: První část přípravného kurzu proběhne 21.3. (14:45 - 18:00 hod.) a druhá část přípravného kurzu proběhne 28. 3. 2022 (14:45 - 18:00 hod.).

Forma: distanční, link bude zaslán e-mailem přihlášeným účastníkům

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin (2 dny po 4 vyučovacích hodinách)

Cena: 2500 Kč vč. DPH

Přihlášku společně s potvrzením o zaplacení přípravného kurzu zasílejte nejpozději do 11. 3. 2022

Přihláška

Struktura kurzů a personální zajištění 21. 3. 2022:

Úvod – informace k přijímacímu řízení Veteška, Urbanová 14:45 – 15:00 hod.
Vzdělávací soustava ČR (EU) Urbanová 15:00 – 16:15 hod.
Andragogika Veteška 16:30 – 17:15 hod.
Základy práva Kitzberger 17:15 – 18:00 hod.

Struktura kurzů a personální zajištění 28. 3. 2022:

Pedagogika + Psychologie Tureckiová, Svobodová 14:45 – 16:15 hod.
Sociologie Šafránková 16:30 – 18:00 hod.Přípravný kurz: Andragogika a management vzdělávání

Vážení uchazeči o studium ve studijním programu Andragogika a management vzdělávání, děkujeme za váš zájem studovat na naší fakultě.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK v tomto roce otevírá v distanční formě přípravný kurz k přijímací zkoušce v tomto programu.

Přihlášku společně s potvrzením o zaplacení přípravného kurzu zasílejte nejpozději do 1. 4. 2022

Termín konání: 11. a 25. 4. 2022 (14:45 - 18:00 hod.)

Forma: distanční, link bude zaslán e-mailem přihlášeným účastníkům

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin (2 dny po 4 vyučovacích hodinách)

Cena: 2500 Kč vč. DPH

Přihláška


Struktura kurzů a personální zajištění 11. 4. 2022:

Úvod – informace k přijímacímu řízení Veteška, Urbanová 14:45 – 15:00 hod.
Organizace a řízení vzdělávací soustavy v ČR Urbanová 15:00 – 16:15 hod.
Pedagogika a andragogika; filozofie výchovy Veteška 16:30 – 17:15 hod.
Teorie řízení a organizace; management Liška 17:15 – 18:00 hod.

Struktura kurzů a personální zajištění 25. 4. 2022:

Sociologie; sociologie práce a organizace Šafránková 14:45 – 16:15 hod.
Teorie a praxe managementu vzdělávání dospělých Tureckiová 16:30 – 17:15 hod.
Psychologie a manažerská psychologie Tureckiová 17:15 – 18:00 hod.