Přípravné kurzy k příjímacím zkouškám na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání (2022/2023)

Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Školský management

Cílem kurzu je připravit uchazeče na přijímací zkoušku do studijního programu Školský management. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými oblastmi zkoušky a získají přehled o základní studijní literatuře.

Časový a obsahový plán programu:

13. 3. 2023
14:45 – 15:00 Úvod – informace k přijímacímu řízení
15:00 – 16:00 Vzdělávací soustava ČR
16:00 – 16:15 přestávka
16:15 – 17:00 Andragogika
17:00 – 18:00 Sociologie

27. 3. 2023
14:45 – 16:15 Pedagogika a psychologie
16:15 – 16:30 přestávka
16:30 – 18:00 Základy práva

PřihláškaPřípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Andragogika a management vzdělávání

Cílem kurzu je připravit uchazeče na přijímací zkoušku do studijního programu Andragogika a management vzdělávání. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými oblastmi zkoušky a získají přehled o základní studijní literatuře.

Časový a obsahový plán programu:

24. 4. 2023
14:45 – 15:00 Úvod – informace k přijímacímu řízení
15:00 – 16:15 Organizace a řízení vzdělávací soustavy v ČR
16:15 – 16:30 přestávka
16:30 – 17:15 Pedagogika a andragogika; filozofie výchovy
17:15 – 18:00 Teorie řízení a organizace; management

22. 5. 2023
14:45 – 16:15 Sociologie; sociologie práce a organizace
16:15 – 16:30 přestávka
16:30 – 17:15 Teorie a praxe managementu vzdělávání dospělých
17:15 – 18:00 Psychologie a manažerská psychologie

Přihláška