Přípravné kurzy k příjímacím zkouškám na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání (2020/2021)Přípravný kurz: Školský management

Termín konání: První část přípravného kurzu proběhla 15.3. (14:45 - 18:00 hod.) a druhá část přípravného kurzu proběhne 29. 3. 2021 (14:45 - 18:00 hod.).

Forma: distanční, link bude zaslán e-mailem přihlášeným účastníkům

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin (2 dny po 4 vyučovacích hodinách)
Struktura kurzů a personální zajištění:

Úvod – informace k přijímacímu řízení Veteška, Urbanová
Vzdělávací soustava ČR Urbanová
Andragogika Veteška
Pedagogika + Psychologie Tureckiová, Svobodová
Sociologie Šafránková
Základy práva KitzbergerPřípravný kurz: Andragogika a management vzdělávání

Vážení uchazeči o studium ve studijním programu Andragogika a management vzdělávání, děkujeme za váš zájem studovat na naší fakultě.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK v tomto roce otevírá v distanční formě přípravný kurz k přijímací zkoušce v tomto programu.

Přihlášku společně s potvrzením o zaplacení přípravného kurzu zasílejte nejpozději do 2. 4. 2021

Termín konání: 12. a 26. 4. 2021 (14:45 - 18:00 hod.)

Forma: distanční, link bude zaslán e-mailem přihlášeným účastníkům

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin (2 dny po 4 vyučovacích hodinách)

Cena: 2000 Kč

Přihláška


Struktura kurzů a personální zajištění:

Úvod – informace k přijímacímu řízení Veteška, Urbanová
Organizace a řízení vzdělávací soustavy v ČR Veteška
Pedagogika a andragogika; filozofie výchovy Veteška
Teorie a praxe managementu vzdělávání dospělých Tureckiová
Psychologie a manažerská psychologie Tureckiová
Sociologie; sociologie práce a organizace Šafránková
Teorie řízení a organizace; management Paulovčáková