4EU+

(Charles University Minigrants 2020)

(spolupráci s partnerskými univerzitami v rámci alieance 4EU+ na partnerských institucích, tj. Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet)


Název projektu:

Virtual-Co-Teaching – preparation (příprava projektu Virtual-Co-Teaching)

Název projektu - akronym:

Virtual-Co-Teaching – preparation

Kód projektu:

4EU+/20/F3/24

Hlavní řešitel:

PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Členové řešitelského týmu:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA

Řešitelské pracoviště:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Doba trvání projektu:

04/2020 – 12/2020

Cíl projektu:

Cílem je příprava projektu Virtual Co-Teaching. Především pak připravení návrhu metodiky projektu, a konceptu, který umožní inovativní využití ve školním vzdělávání, rozšíření metody výuky do virtuálního prostředí a vytváření nového nástroje použitelného pro řešení aktuálních problémů v kognitivní složce výuky. Principem je spolupráce ve výuce, která předpokládá předem připravený scénář s cílem efektivnější výuky, větší synergie mezi obsahem vzdělávání v teoretické a praktické složce.