Rozhovor s vedoucím Katedry andragogiky a managementu vzdělávání prof. PhDr. Jaroslavem Veteškou, Ph.D., MBA,
který v prosinci 2020 realizovalo EPALE – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě.


Rozhovor najdete zde