Co potřebuje vědět andragog, respektive vzdělavatel dospělých, aby rozuměl svému oboru?


Monografie Učení a vzdělávání dospělých s podtitulem Kontexty, teorie a výzkumy zprostředkovává čtenáři podstatné poznatky z oboru andragogika, jehož předmětem zájmu je učení a vzdělávání dospělých. Poskytuje aktuální informace o tom, v jakých souvislostech, jakými způsoby a s jakými výsledky probíhají procesy učení a vzdělávání zaměřené na dospělou populaci.


Publikace je vedena otázkou: Co potřebuje vědět andragog, respektive vzdělavatel dospělých, aby rozuměl svému oboru?
Tato obecně formulovaná otázka se rozpadá do celé řady dílčích podotázek, které jsou postupně pokládány, zdůvodňovány, a s oporou o teoretické a empirické poznatky jsou na ně hledány odpovědi strukturované do pěti částí publikace.


Recenze
Jde o strukturovaný a současně ucelený soubor textů nabízejících čtenářům možnost dozvědět se o významných otázkách i o dílčích tématech, které tak či jinak souvisejí s učením a vzděláváním dospělých. Některé kapitoly jsou přímo zaměřeny na andragogickou problematiku, další pak – a to považuji za osvěžující – nabízejí andragogické reflexe studií, které primárně do tohoto oboru nemířily. Publikace tak má šanci dobře posloužit studentům andragogiky a dalších pedagogických oborů, i těm, kteří již v oblasti učení a vzdělávání dospělých aktivně působí.
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.


Cena: 599 Kč, stran 400.
ISBN: 978-80-271-3914-9
https://www.grada.cz/uceni-a-vzdelavani-dospelych-10343/


K tomuto tématu také vyšlo: Řízení lidí v organizacíchO společnosti GRADA Publishing:
Nakladatelský dům GRADA Publishing, a.s., si od roku 1991 drží pozici největšího tuzemského nakladatele odborné literatury. Ročně vydává téměř 400 novinek ve 150 edicích z více než 40 oborů.

Od roku 2015 nakladatelský dům rychle expanduje i mimo oblast odborné literatury. Tradiční značka GRADA zůstává vyhrazena odborným knihám ze všech odvětví a oblastí lidské činnosti. A ani pět novějších značek nakladatelství na knižním trhu jistě nepřehlédnete.

První, u čtenářů úspěšnou značkou je COSMOPOLIS, přinášející zahraniční i českou beletrii všech žánrů.

Další již zavedenou značkou je BAMBOOK, značka dětské literatury předkládající malým čtenářům díla českých i zahraničních autorů a ilustrátorů.

Značkou věnující se poznání, tématům z oblasti zdravého životního stylu, body-mind, spiritualitě či ekologii je ALFERIA.

Akvizicí získaná značka METAFORA rozšiřuje nabídku nakladatelského domu o další kvalitní beletrii i zájmovou a populárně-naučnou literaturu.

Prozatím poslední, rychle rostoucí značkou Nakladatelského domu GRADA je BOOKPORT, unikátní projekt online knihovny, který již dnes disponuje třetinou všech e-knih v ČR.

Více na www.grada.cz

Další informace
Mgr. Aneta Václavíková, propagace a PR, +420 234 264 416, vaclavikova@grada.cz.
GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, +420 220 386 401, info@grada.cz.