Prestižní Cenu prof. Vondráčka získal Jaroslav Veteška


Nejnovější ocenění práce našeho vedoucího Katedry andragogiky a managementu vzdělávání! Prestižní Národní psychiatrickou cenu Vladimíra Vondráčka za rok 2020 získal profesor Jaroslav Veteška a spoluautor doktor Slavomil Fischer za publikaci „Psychologie kriminálního chování: Vybrané otázky etiologie andragogické intervence a resocializace“ (Grada, 2020).

Jak je uvedeno ve zdůvodnění, Vědecká rada Vondráčkova nadačního fondu dospěla k rozhodnutí, že tato oceněná práce svým zaměřením, charakterem, způsobem zpracování a přínosem pro obor psychiatrie, odbornou veřejnost a potřeby nemocných nejlépe splňuje stanovená kritéria.

Oceněná publikace se rovněž věnuje integraci, resocializaci a dalším oblastem andragogické práce s marginalizovanými cílovými skupinami dospělých.

Více informací viz: https://www.grada.cz/psychologie-kriminalniho-chovani-9960/