Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci

13. ročník

Vzdělávání dospělých 2023 – v kontextu umělé inteligence

Termín konání: 25. – 26. září 2023
 
Pořadatel konference:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností


Odborný garant:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
předseda České andragogické společnosti, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy


Tematické bloky konference:

inovace a digitalizace,
rozvoj digitální gramotnosti a kompetencí,
nové modely vzdělávání a formy učení,
sociální interakce a vývoj ve vzdělávání.


Místo konání konference:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1, Myslíkova 7
Art Restaurant Mánes, Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1


Kontaktní osoba:

PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA
zástupce vedoucího katedry
email: jaroslav.kriz@pedf.cuni.cz


Texty do sborníku zašlete elektronicky na adresu: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz nejpozději do 2. 1. 2024.
Před zasláním příspěvků prosím detailně nastudujte požadavky na obsah a formátování


Program vědecké konference

Program konference Vzdělávání dospělých 2023


Vědecký výbor konference

Vědecký výbor konference


Ke stažení

Informace pro přispěvatele