Vzdělávání dospělých 2020 – reflexe, realita a potenciál virtuálního světa

10. ročník mezinárodní virtuální vědecké konference

Termín konání:

16. prosince 2020, Praha


Záštita:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Czech Republic)


Odborní garanti:

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovakia)

prof. Dr. Sc. Larysa Lukianova, akademik
Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education, National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Ukraine)

dr hab. Zofia Szarota, prof. ucz.
Faculty of Education, University of Warsaw (Poland)

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
předseda České andragogické společnosti, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Czech Republic)


Pořadatel konference:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností


Organizaci zabezpečuje:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká andragogická společnost, Praha


Témata konference:
 • Co změnila pandemie ve vzdělávání dospělých?
 • Reflexe a možnosti distančního vzdělávání v kontextu covid-19
 • Možnosti a výzvy současného virtuálního světa pro vzdělávání dospělých
 • Digitalizace vzdělávání – metod, obsahu a činnosti učitelů
 • Nové nároky na pracovníky v době pandemie
 • Distanční výuka v aktuální praxi vzdělávání dospělých
 • Éra reálné digitalizace vzdělávání
 • Reflexe změn v přístupech ke vzdělávání dospělých
 • Potenciál virtuálního světa a kyberprostoru
 • Virtuální učitel (lektor) a virtuální edukační realita
 • Nepředvídatelné změny a výzvy 21. století
 • Nové role a činnosti virtuálního učitele
 • Rozvoj a řízení pracovníků v období pandemie
 • Vzdělávání dospělých v době covidové – reflexe, zkušenosti a realita
 • Corinth online: 3D pro všechny formy výuky
 • Interaktivní výuka a 3D modely
 • Rozšířená a virtuální realita ve výuce

Výstupy:

Přijaté příspěvky v CZ, SK a AJ budou publikovány v tištěném sborníku (ISBN 978-80-907809-7-2 a ISSN 2571-3841).

Pouze texty v anglickém jazyce budou navíc prezentovány v online publikaci (PDF – ISBN 978-80-907809-8-9) a zaslány k indexaci do databáze WoS.


Ke stažení:
Přihláška
Vědecký výbor konference
Informace pro přispěvatele
Informace o konferenci WORD
Program VD konference 2020

Konferenční poplatek:

2500,- Kč
100,- EUR
750,- Kč (studenti a členové ČAS)

(poplatek zahrnuje účast na konferenci a publikování jednoho příspěvku ve sborníku)

Platební podmínky / Payment terms


Publication Ethics and Malpractice Statement requirements – 2020:

Adult Education Conference (IAEC) Proceedings Publication Ethics & Publication Malpractice Statement
These guidelines are fully consistent with the Committee on Publications Ethics (COPE) Principles of Transparency and Best Practice Guide


Publikace