Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci

Inovace, spolupráce a digitalizace ve vzdělávacím procesu

Termín konání: 3. listopadu 2021

 

Pořadatel konference:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

 

Záštita:

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

vedoucí Katedry andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

 

Odborní garanti:

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
 PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA

 

Témata konference:

Konferenční příspěvky budou zaměřeny na prezentaci nových forem spolupráce za využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a vytvoří tak platformu pro sdílení výzkumných poznatků a praktických zkušeností odborníků z oblasti školského managementu a vzdělávání obecně.

Místo konání: 

Konference bude realizována hybridní formou. Přihlášeným účastníkům bude v předstihu zaslán odkaz z prostředí MS Teams, kde bude konference probíhat.  

 

Program mezinárodní vědecké konference - 3. 11. 2021

Workshopy - 2. 11. 2021

Kulatý stůl - 4. 11. 2021

 

Účast na mezinárodní vědecké konferenci je zdarma, za podpory TAČR. 

 

Přihláška 

>> Online přihláška <<