Virtual Co-Teaching jako nová forma vyučování

Zveřejněno: 2023-01-27 11:04:16

 

Vzdělávací program je zaměřený na virtuální co-teaching, jeho zavádění, efektivní využívání a formy ve školách a vzdělávacích organizacích. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním co-teachingu, zejména v oblasti využití informačních technologií ve výuce a seznámením s možnostmi virtuálního co-teachingu jako výukové metody.

 

Tematické bloky:

  1. Úvod do virtuálního co-teachingu na školách a ve vzdělávacích organizacích a jeho využití

(6 vyučovacích hodin)

− Co-teaching obecně, proces digitalizace, současné trendy v co-teachingu, teoretický rámec

− Co-teaching ve školství, jeho využívání, přehled jednotlivých způsobů výuky

− Virtuální co-teaching, definice, nastavení, zavádění, realizace

− Aplikace co-teachingu (mobilní aplikace, e-learningové trendy, gamifikace, virtuální učitel)

  1. Zavádění virtuálního co-teachingu

(6 vyučovacích hodin)

− Kritéria úspěšnosti, ROI, dopad na rozvoj školy, kalkulace nákladů virtuálního co-teachingu

− Ukázkové případy, chybné a správné přístupy, praktické rady při stanovení výuky pomocí virtuálního co-teachingu

− Nutné podmínky pro první virtuální co-teachingovou hodinu

  1. Metody virtuálního co-teachingu

(6 vyučovacích hodin)

− Metody virtuálního co-teachingu (frontální, paralelní, skupinové)

− Didaktický rámec virtuálního co-teachingu

− Využívání didaktických metod v rámci

− Náměty a jejich úskalí obecně při co-teachingovém přístupu

  1. Praktické uplatnění virtuálního co-teachingu

(6 vyučovacích hodin)

− Využití virtuálního co-teachingu ve výuce, technické zázemí

− Příprava na virtuální co-teaching, úzká místa, osnova přípravy, nastavení prostředí

− Výhody a nevýhody virtuálního co-teachingu, metody hodnocení hodiny

− Rozbor kritických názorů na co-teaching obecně, komparace s virtuálním co-teachingem

− Praktické příklady: matematika, chemie, němčina, dějepis

 

Vzdělávací cíl:

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

− porozumět odborným pojmům z oblasti co-teachingu obecně;

− pochopit podstatu virtuálního co-teachingu v kontextu digitalizace;

− orientovat se v metodologii zavádění virtuálního co-teachingu;

− orientovat se ve metodách výuky využívajících se ve virtuálním co-teachingu;

− vyhodnotit efektivitu výuky pomocí virtuálního co-teachingu, rozumět základům přípravy na co-teaching obecně;

− zhodnotit úspěšnost virtuálního co-teachingu ve výuce konkrétního předmětu a jeho následné vylepšování.

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

 

Rozsah semináře: 24 hodin

Datum konání: bude upřesněno

Cena kurzu: 7 500 Kč

Lektor: doc. PhDr. Martin Kursch, Ph.D.

Místo konání: bude upřesněno

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Přihláška