Tvorba moderních powerpointových prezentací

Zveřejněno: 2020-11-16 20:11:12

TVORBA MODERNÍCH POWERPOINTOVÝCH PREZENTACÍ

 

Vzdělávací program je zaměřený na tvorbu designových a vizuálně poutavých powerpoinotvých prezentací, které budou nejen plně podporovat edukační sdělení, ale budou rovněž odpovídat současným vizuálním nárokům. Zaměříme se na základní designové principy a jejich přenositelnost do praxe, zjistíme, jak a jestli využívat obrázky, uvědomíme si důležitost kontrastu pro přitahování pozornosti publika a ukážeme si, jak pracovat s textem v prezentacích. Designová čistota, jasnost a pochopitelnost prezentací hraje v současné pedagogice a didaktice zásadní roli.

 

Tematické bloky:

 1. Pozornost publika a její udržování u powerpointových prezentací (0,5 h)
 2. Základní designové principy (2 h)
 3. Obrázky v prezentacích (1 h)
 4. Důležitost prázdného prostoru pro design (0,5 h)
 5. Velikost textu a používání odrážek (0,5 h)
 6. Animace a přechody (0,5 h)
 7. Techniky práce s PowerPointem pro zvýšení efektivity (1 h)

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s principy tvorby designových prezentačních slidů, které dokáží kýženou informaci komunikovat jednoduše, rychleji a pro posluchače atraktivněji.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • použít jednoduché psychologické postupy pro tvorbu designově přitažlivých slidů
 • aplikovat nový pohled na prezentace a na proces jejich tvorby
 • komunikovat myšlenku jiným způsobem, než slidem plným textu
 • využít zákonitostí kontrastu pro práci s pozorností posluchačů
 • využít síly obrazové komunikace při komunikaci emocí
 • zefektivnit práci s prezentačním softwarem

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pedagogičtí pracovníci – ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, učitelé 2. st. ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ.

 

Rozsah semináře: 6 hodin

Datum konání: 27. 3. 2024 od 9:00 do 14:30

Cena kurzu:  2 800 Kč

Lektor: Ing. Ondřej Staněk

Místo konání: on-line

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

 

Přihláška