MOODLE jako nástroj rozvoje a sdílení didaktických příkladů dobré praxe

Zveřejněno: 2021-11-19 11:06:04

Anotace:

Kurz je zaměřen na využití a účelné používání technik a nástrojů pro rozvoj kompetencí učitelů všech typů škol s důrazem na sdílení didaktických příkladů dobré praxe. Díky využití MOODLE je možné proces rozvoje velmi přesně zacílit na zjištěné předpoklady, případně nedostatky (propracovaný systém evaluace zaměřený na požadované znalosti, dovednosti a postoje dle požadavků ČŠI) a tím efektivně rozvíjet klíčové kompetence učitelů a vedoucích pedagogických pracovníků pomocí sdílení dobré praxe z oblasti pedagogicko-didaktické. Vybudovat ze školy nejen učící, ale i učící se organizaci s inovativním potenciálem.

Tematické bloky:

  TÉMATA

CÍL – smysl jednotlivých aktivit rozvoje:

Dotace (hod.)

VÝSTUPY

Úvod do kurzu

Pojmenovat své potřeby, definovat klíčové oblasti rozvoje v kontextu pedagogicko-didaktických inovací.

1

Cíle kurzu, očekávání

Jak realizujeme sdílení dobrá praxe ve škole

V čem jsou bariéry a možnosti sdílení dobré praxe?

V čem mohou být motivy pro učitele a vedoucí pedagogické pracovníky?

1

Analýza přínosů
a bariér

Možnosti LMS MOODLE

Poznat možnosti a zásady pro tvorbu distančních nástrojů.

1

Přehled funkcionalit MOODLE

Hledání cesty k efektivnímu využití

Jak používat MOODLE v rozvoji kompetencí pedagoga s důrazem na rozvoj didaktických situací?

1

Abstraktní konceptualizace

Vytvoření vzorového postupu

Jak prohloubit kompetence s využitím navrženého postupu? Jak efektivně sdílet příklady dobré praxe prostřednictvím MOODLE?

1

Tvorba vzorového řešení sdílení

Závěr kurzu

Zhodnocení přínosů kurzu a aplikačních příležitostí v pedagogickém a didaktickém procesu.

1

Výběr klíčových poznatků pro vlastní praxi

 

Cílem vzdělávacího programu je zvládnout využití LMS MOODLE pro rozvoj kompetencí pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků.


Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:
− orientovat se v Learning Management Systému
− zpracovat digitální platformu pro realizaci sdílení dobré praxe ve škole (s důrazem na didaktické situace a jejich inovace)
− umět vyhodnotit příklady dobré praxe a efektivně je sdílet
− osvojit si práci s MOODLE

 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Rozsah kurzu: 6 hod

Datum konání: bude upřesněno

Cena kurzu: 1 980 Kč

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

PŘIHLÁŠKA