Krizová komunikace pro pedagogické pracovníky

Zveřejněno: 2021-11-19 11:28:36

Anotace:
Krizové situace mohou nastat v každé vzdělávací instituci a je dobré být na ně připraven a postupovat tak, aby se krize efektivně zvládla a nepoškodilo se dobré jméno školy, klima a vztahy uvnitř i s veřejností. Vzdělávací program je zaměřen na vymezení krizových situací, objasnění vhodných a efektivních postupů komunikace v krizi, věnuje se eliminaci komunikačních chyb a připravuje účastníky na vytvoření vlastních krizových scénářů. Účastníci se rovněž seznámí s mediačními technikami, které jim pomohou zvládnout emočně vypjaté momenty. Pozornost bude věnována i digitálním technologiím, které je nutné v krizi využívat s velkým rozmyslem, protože mohou být kvalitním pomocníkem, ale i zásadním problémem v případě šíření dezinformací. Absolventi kurzu se naučí, jak vypjatou situaci úspěšně zvládnout a zabránit tak eskalaci vzniklé krize.

Tematické bloky:
1 Teoretická část: 2,5 vyučovací hodiny
- Teoretický rámec a terminologické vymezení
- Vymezení krizových situací ve školství
- Vnitřní a vnější krizová komunikace
- Co je krize a jak ji identifikovat
- Postup při krizové komunikaci – strategie a zásady
- Chyby při krizové komunikaci
- Komunikační stopky


2 Praktická část: 3 vyučovací hodiny
- Techniky pro zvládání krizových situací – copingové strategie, zrcadlení, parafráze, worst case X best case, kotvení v pěti smyslech
- Strukturování informačních sdělení
- Uplatnění mediace
- Příprava krizového scénáře
- Využití digitálních technologií při krizové komunikaci
- Postup v konkrétních případech
- Rozbor případů z praxe


3 Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny

Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně komunikovat v krizových situacích a zabránit tak další eskalaci krize a poškození dobrého jména školy.


Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:
− Identifikovat krizovou situaci a zvolit adekvátní komunikační strategii,
− Aplikovat techniky pro zvládání vyhrocených emocí v krizových chvílích.
− Vytvořit si krizový scénář a aplikovat ho při komunikaci v krizových situacích

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

Lektor: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

Rozsah kurzu: 6 hod

Datum konání: 11. 12. 2023 on-line

Cena kurzu: 1 980 Kč

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

PŘIHLÁŠKA