Efektivní porady ve školním prostředí (webinář)

Zveřejněno: 2020-10-26 12:51:37

Efektivní porady ve školním prostředí (webinář)

 

Anotace:

 

Téměř každý pracovní den se někde odehrává skupinové pracovní setkání, jednání nebo porada a stále je možné se setkat s poradou, která je v podstatě dlouhým sdělovacím monologem vedoucího pracovníka a pro všechny účastníky je značně vyčerpávající. Přesun do virtuálního světa kvůli pandemii covid-19 změnil i charakter porad, které se začaly rovněž realizovat v online prostředí. V této situaci je ještě více důležité dbát na efektivitu a správné vedení online setkání. Nabízený vzdělávací program chápe poradu jako silný manažerský nástroj a jeho obsah je zaměřen na rozvoj praktických dovedností, technik a na celkovou změnu optiky, kterou je možné pohlížet na porady.  Zaměřuje se na různé druhy porad, které jsou v oblasti školství typické a předává účastníkům takové informace, které jim umožní tato setkání zefektivnit, zrychlit, zacílit a využít jako skutečný manažerský nástroj a nástroj vedení lidí.

Tematické bloky:

 1. Výukový den
 1. Příprava porady: webinář (2 vyuč. hodiny)
 • Co je to porada? 
 • Jakou poradu vedeme? 
 • Co musíme připravit, než začneme?
 • Musíme se skutečně scházet? (technika newsletteru)
 • Techniky a triky: sdílený program, technika šesti otázek
 1. Průběh porady: webinář (2 vyuč. hodiny)
 • Efektivní zahájení (kouzlo spojky abychom, význam tzv. „quick check“ programu)
 • Hladký průběh (technika parkoviště, pauzy, parafrázování)
 • Pozitivní zakončení
 • SMART úkoly
 1. Výukový den
 1. Reflexe porady a specifika školního prostředí: webinář (2 vyuč. hodiny)
 • Závěrem porady vše začíná
 • Techniky pro efektivní reflexy (škála, balanční kruh, dotazník) 
 • Třídní schůzka jako specifická forma skupinového setkání ve škole
 • Základní prevence konfliktů na poradě
 • Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba

 

Vzdělávací cíl:

 

Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně organizovat a vést skupinová setkání ve školním prostředí a využívat porady jako manažerský nástroj.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou účastníci schopni:

 • orientovat se v různých druzích skupinových setkání a porad,
 • efektivně porady a setkání plánovat, řídit a vyhodnocovat,
 • využívat digitální technologie pro zvýšení efektivity setkání a porad,
 • aplikovat účinné techniky pro prevenci konfliktů během setkání a porad.

 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci, učitelé VOŠ

 

Rozsah kurzu: 6 hod

Datum konání: 13. 5. 2024 od 9:00 do 14:30

Cena kurzu: 1 900 Kč

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kurz je akreditován MŠMT.

 

Přihláška