Reflektivní semináře k aktuálním tématům vzdělávání


  • 19.1.2022 - Kvalita vzdělávání ve školním roce 2020/2021 - vybraná zjištění ČŠI
  • 2.2.2022 - Řízení změny ve školách - reflektivní setkání ředitelů v ZŠ Bohumila Hrabala
  • 22.2.2022 - Wellbeing - reflektivní webinář se školním psychologem Mgr. Martinem Zigo

  • Máte-li zájem přihlásit se na reflektivní webinár, kontaktujte Mgr. Danuši Dvořákovou (danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz).

  • Ucelené vzdělávací moduly pro vedoucí školské pracovníky: Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí.
    Po jejich absolvování je možné navázat v inovovaném Studiu pro vedoucí školské pracovníky, v případě zájmu kontaktujte Mgr. Danuši Dvořákovou (danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz)

  • Youtube kanál iKAP2 CUNI

workshop